Privacybeleid

PRIVACYVERKLARING

Bed & Breakfast ‘The Sleepy Moose’ te Röfors


The Sleepy Moose hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In deze Privacy & Cookie Policy willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens.

Deze privacyverklaring heeft betrekking op de gegevensverwerking door The Sleepy Moose door middel van het contact – c.q. boekingsformulier via onze website.

The Sleepy Moose respecteert de privacy van alle klanten en gebruikers van onze website. Wij dragen er zorg voor dat de persoonlijke informatie, die u ons verstrekt vertrouwelijk wordt behandeld. Deze privacyverklaring is uitsluitend van toepassing op de diensten van The Sleepy Moose.

The Sleepy Moose is niet verantwoordelijk voor het privacybeleid van ander website, waar The Sleepy Moose op zichtbaar is.


Verwerken van persoonsgegevens

Wanneer u belangstelling heeft voor een overnachting bij The Sleepy Moose, vragen wij u om persoonsgegevens te verstrekken. Deze gegevens worden opgeslagen in het klantensysteem van The Sleepy Moose en gebruikt om te communiceren en u te informeren, als antwoord op u boeking of verzoek.

Wij verstrekken uw persoonsgegevens niet aan derden zonder uw toestemming, tenzij wij daartoe verplicht zijn op basis van de wet of een rechtelijke uitspraak of als dit noodzakelijk is voor de uitvoering van een overeenkomst tussen u en The Sleepy Moose.

U heeft te allen tijde de mogelijkheid om uw persoonsgegevens in te zien, te veranderen, of te verwijderen. In dit geval kunt u contact met ons opnemen.


Bewaartermijn

The Sleepy Moose bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist.

Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beschermen tegen onrechtmatige verwerking.


Wijzigingen

Deze privacyverklaring kan zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd bij wijzigingen in de bedrijfsvoering van The Sleepy Moose.